نام‌گذاری بلوار ورودی شهر به نام شهید سلیمانی
تشکیل هفتادونهمین جلسه شورای اسلامی شهر اقبالیه

✅ به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر اقبالیه: غلامرضا فرجی سرپرست شهرداری گفت: تردد موتورسواران به پارکها کودکان و یا سالمندان را در هنگام راه رفتن با خطرات جدی مواجه می کنند. تردد، بعضاً با سرعت زیاد و آلودگی صوتی و محیطی از جمله نتایج ورود آنهاست.

✅ وی ادامه داد:در فصول مختلف سال مردم اقبالیه با تاریک شدن هوا به پارک می‌روند تا خستگی های روزانه خود را روی آرامش چمن ها و فضای مطلوبش جا بگذارند.اما آنچه آزاردهنده است تردد پر سر و صدای موتور سوارهاست که با چرخ زدن در فضای پارک و ایجاد سر و صدا آرامش را از خانواده ها گرفته اند.

✅ ایشان اظهار داشتند:گاه مشاهده می‌شود چند جوان سوار بر یک موتور بدون هدف در محوطه پارک چرخ می خورند و با گاز دادن و بلند کردن صدای موتور، تحمل ماندن خانواده‌ها را در پارک می گیرد.

✅ فرجی عنوان کرد:شهرداری اقبالیه در راستای آسایش شهروندان اقدام به نصب موانع ورود موتورسیکلت ها به پارک نموده است و ورود موتورسیکلت به پارک ها ممنوع می باشد و مردم می بایست قبول کنند که با موتورسیکلت موجبی برای سلب آسایش همشهریان خود نشوند.

✅ ایشان ابرازامیدواری کرد: در آینده نزدیک خود موتورسواران به این باور برسند که ورود آنها به پارک های شهر، مکانی که خانواده‌ها به همراه فرزندانشان برای تفریح آمده‌اند می‌تواند بسیار آزاردهنده و خطرناک باشد.

امکان ثبت دیدگاه بسته شده است