تاسیس هر نوع محل کسب و اشتغال به هر نوع کار فنی، مستلزم داشتن پروانه مربوط به آن است.

گزارش تصویری از عملکرد واحد فضای سبز شهرداری
لوله کشی گاز جهت انشعاب گاز کارخانه آسفالت توسط واحد عمرانی

✅ تاسیس هر نوع محل کسب و اشتغال به هر نوع کار فنی، مستلزم داشتن پروانه مربوط به آن است. پروانه کسب، اجازه ای است که طبق مقررات قانون نظام صنفی، به منظور شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه، به فرد مربوط برای محل مشخص یا وسیله کسب مشخص، داده می شود.

✅ پروانه اشتغال گواهینامه مهارت انجام کار فنی توسط مراجع ذی‌صلاح صادر می‌ گردد، تاسیس هرنوع محل کسب و واحد صنفی و اشتغال به هرنوع کسب و حرفه،مستلزم داشتن صلاحیت و پروانه از اتحادیه صنفی مربوط خواهد بود. در غیر این صورت فعالیت آنان، غیرقانونی محسوب می گردد

✅ از شهروندانی که فعالیت‌های صنفی دارند تقاضا میشود جهت اخذ مجوزهای لازم برای کسب و کار به واحد صنفی شهرداری مراجعه نمایند.

امکان ثبت دیدگاه بسته شده است

Skip to content