انتخاب اعضای هیات رئیسه سال چهارم دوره پنجم شورای اسلامی شهر اقبالیه

جلسه شهردار با نقدی رئیس اداره آب و فاضلاب شهر اقبالیه جهت پیگیری و بررسی توسعه شبکه و مشکلات فاضلاب شهری
شهروندان اقبالیه بدون ماسک از خانه خارج نشوید.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر اقبالیه: صبح شنبه طی برگزاری جلسه شورای اسلامی شهر اقبالیه، هیئت رئیسه سال چهارم دوره پنجم شورای اسلامی شهر انتخاب شدند.

در این نشست ، بخشدار مرکزی قزوین با قدردانی و تشکر از زحمات شبانه روزی اعضای شورا در طول یکسال گذشته که خدمات چشمگیر و ارزنده ای را به لحاظ انجام امور عمرانی ،اجتماعی،فرهنگی،مذهبی و ورزشی اعمال نمود ه اند قدردانی بعمل آوردند.

بر پایه این گزارش ،پس از بحث و مذاکرات لازم ودر اجرای ماده ۱۰۶ قانون تشکیلات ،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهرها و همچنین ماده ۱۸قانون ،پس از رای گیری کتبی به منظور تشکیل هیئات رئیسه جدید، علی بیگدلی به عنوان رییس شورای اسلامی، جلال جوادی بعنوان نائب رئیس، مهندس حسن پور به عنوان دبیر اول، مهندس مهدی دیال آبادی بعنوان خزانه دار و داود ملائی بعنوان سخنگوی شورای اسلامی حائز اکثریت آرا شدند.

در ابتدای این جلسه جناب آقای داود ملائی بعنوان عضو هفتم، پنچمین دوره شورای اسلامی شهر معارفه شد.

امکان ثبت دیدگاه بسته شده است