‍ برگزاری نهمین جلسه کمیته درآمد شهرداری اقبالیه در سال 1400

هشتمین جلسه کمیسیون عمران شهر اقبالیه با حضور شهردار، اعضای کمیسیون ، مسئولین واحد حراست،اداری با محوریت توسعه، و سرعت بخشی به فعالیت های عملیات عمرانی سطح شهر برگزار گردید.
جلسه کمیته نامگذاری معابر شهرداری اقبالیه

به گزارش روابط عمومي شهرداری شهر اقبالیه: با حضور شهردار و مدیران حوزه مالی و درآمدی ، اصناف،املاک،شهرسازی، نوهمین جلسه کمیته درآمد و هم اندیشی در حوزه درآمد شهرداری برگزار شد.

در این جلسه که با هدف بررسی وضعیت فعلی و تصمیم گیری در جهت راهکارهای درآمدزایی پایدار و همچنین تاکید بر عدم استفاده از ارزش افزوده برای هزینه های جاری برگزار شده بود ، فرجی شهردار با تاکید بر اهمیت درآمدهای پایدار و نقش بسیار پررنگ آن در جهت اداره هر شهر گفت : شهرداری اقبالیه در سال جاری با هدف ایجاد درآمد های پایدار وحفظ نظام مالی مطابق با آیین نامه شهرداری ها و تطبیق و عملیاتی شدن بودجه 1400 شهرداری ، اقدامات خود را در حوزه های مختلف تدوین و سوق داده است و با توجه به اهميت  ایجاد درآمدهای پایدار برای شهرداری برنامه های مناسب و مطلوبی را ساماندهی و برنامه ریزی نموده  تا از این طریق شاهد کاهش هزینه های جاری و اصلاح آنها در تمام حوزه ها باشیم و بتوانیم درآمدهای قانونی و مثبتی را در حوزه هایی همچون اصناف، اجراییات ، کمیسیون ماده 100 و وصول مطالبات شهرداری و …. به حساب شهرداری روانه نماییم.

امکان ثبت دیدگاه بسته شده است