گزارش تصویری از انجام اصلاحیه ورودی cng و ایستگاه پلیس راهور و مناسب سازی ورودی توسط سازمان حمل و نقل شهرداری