پاسخگویی به سامانه ۱۳۷ در راستای مشارکت شهروندان در اداره شهر

گزارش تصویری از ادامه عملیات لکه گیری آسفالت در سطح شهر توسط واحد عمرانی شهرداری
گزارش تصویری از استمرار عملیات آماده سازی و اجرای لکه گیری آسفالت در سطح شهر توسط واحد عمرانی شهرداری

سرپرست شهرداری از مشارکت شهروندان در اداره شهر با ثبت درخواست های خود در سامانه ۱۳۷ و پاسخگویی مدیران و مسئولین شهرداری  اقبالیه به پیام های ثبت شده خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر اقبالیه: پورقاسم سرپرست شهرداری عامل ارتقاء شهر در همه حوزه ها و واحد های شهرداری را مشارکت شهروندان در اداره شهر دانست.
وی گفت واحد های مختلف شهرداری باید زمینه های لازم را جهت ایجاد تعامل شهروندان که با تعهد و مسئولیت های اجتماعی ، نسبت به رویدادهای شهر خود حساس هستند فراهم آورند و در اسرع وقت نسبت به مرتفع نمودن آن مشکلات اقدام نمایند.
وی افزود : سامانه مردمی ۱۳۷ با هدف دریافت دیدگاهها و نظرات شهروندان عزیز راه اندازی شده که با برگزاری جلساتی بصورت هفتگی و ایجاد اتاق فکر در راستای ارتقاء عملکرد ، بررسی نقاط ضعف و قوت و رسیدگی هر چه بهتر به درخواست های مردمی ، بالا بردن سطح رضایت شهروندان ، پایین آوردن زمان پاسخگویی و رسیدگی به پیام های شهروندی ثبت شده در سامانه ۱۳۷ تمام توان خود را جهت رسیدگی به درخواست های مردمی بکار خواهد برد.

امکان ثبت دیدگاه بسته شده است