چهل و چهارمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر اقبالیه با ریاست شیخ محمد رضایی ، اعضای شورای اسلامی و سرپرست شهرداری در سالن جلسات (شهید شیری) برگزار شد.

جلسه هماهنگی بزرگداشت دهه کرامت در دفتر شورای اسلامی شهر اقبالیه برگزار شد
آماده سازی و زیرسازی معابر خیابان‌ و کوچه‌های باغ عمران

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر اقبالیه:با توجه به اینکه زمین های اراضی شمالی شهر چندین سالی است به محدوده شهری اضافه شده مالکین این اراضی با حضور در دفتر شورای اسلامی با سرپرست شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر جلسه‌ای را داشته و خواستار رسیدگی و تعیین تکلیف زمین‌های خود شدند، در پایان این جلسه مقرر گردید در راستای تشکیل جلسه معاون دادگستری استان ، مدیر کل دفتر امور شهری استانداری، مدیرکل ثبت اسناد و املاک قزوین ، مدیر کل بازرسی استان،مدیریت امور اراضی استان قزوین در تاریخ ۲۹ اردیبهشت برگزار شده بود، مقرر شد میزان زمین های موجود با حضور کارشناسان واحد املاک شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر مورد بررسی قرار گرفته و شهرداری نیز اراضی در نظر گرفته شده برای ساخت و ساز را مطابق با طرح تفصیلی شهر اقدام به آماده سازی نماید.
🔸 رسیدگی به لوایح شهرداری و نامه های مردمی از برنامه این جلسه شورای اسلامی شهر بود.

امکان ثبت دیدگاه بسته شده است