بازدید میدانی شهردار ، اعضای شورای اسلامی ، نماینده خانم دکتر محمد بیگی در مجلس شورای اسلامی ، مسئولین و کارشناسان مرکز بهداشت شهید بلندیان ، مسئول واحد شهرسازی و املاک شهرداری از زمین پیشنهادی شهرداری جهت احداث درمانگاه شبانه روزی