جلسه مهندس سلمانی شهردار اقبالیه با سرهنگ اعلایی فرمانده راهور شهرستان ، سروان فرهادی رئیس پلیس راهور اقبالیه و دکتر نجف پور مدیر عامل سازمان حمل و نقل عمومی شهرداری
قدردانی و تشکر شهروندان شهر اقبالیه از شهردار

 

✍ به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر اقبالیه: این جلسه با حضور مهندس سلمانی شهردار ، ملایی عضو شورای اسلامی و کمیته املاک ،معاونت اداری و مالی ، عمرانی، مسئولین واحد های حراست، حقوقی ،شهرسازی و املاک برگزار و در خصوص اراضی باغ عمران ،زمین های قورچی ، عزیزی و جنگلبانی مورد بررسی و بحث و تبادل نظر شد.

امکان ثبت دیدگاه بسته شده است