بازدید میدانی مهندس سلمانی شهردار به همراه معاونت خدمات شهری ، مسئول واحد عمرانی ،خدمات شهری و فضای سبز از پارک و میدان ولایت
ترمیم و بازسازی جداول فرسوده معابر

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر اقبالیه:جلسه کارگروه توسعه مدیریت شهرداری با حضور مهندس سلمانی شهردار،مهندس بیگدلو نایب رئیس شورای اسلامی،خانم کریمی کارشناس سازمان توسعه مدیریت و دیگر اعضای کارگروه در سالن جلسات شهرداری برگزار و در خصوص بررسی شاخص های عمومی و اختصاصی ارزیابی عملکرد و لزوم استقرار میز خدمت در شهرداری مورد بحث و گفتگو شد.

امکان ثبت دیدگاه بسته شده است

Skip to content