جلسه شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر با مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قزوین

مراسم جشن کرامت برگزار شد
بازدید میدانی از مناطق حاشیه نشین(اکبر آباد)

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر اقبالیه: در راستای پیگیری مشکلات شهر اقبالیه شهردار ، اعضای شورای اسلامی شهر، معاونت خدمات شهری و مدیر حراست با طرایقی مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قزوین گفتگو کردند.

در این دیدار مدیران شهری در خصوص مهاجر پذیری شهر ، نادیده گرفتن اتباع در سرشماری و استفاده از تمامی سرانه ها همچون سرانه آموزشی ، بهداشتی ، خدماتی و غیره ، عدم پرداخت عوارض اتباع به مجموعه مدیریت شهری در جهت توسعه و آبادانی شهر ، آمایش اتباع و مسائل مربوط به مهاجرین خارجی مطالبی را بیان و مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی در جهت حل مسائل و مشکلات در حد توان قول مساعد دادند.

امکان ثبت دیدگاه بسته شده است

Skip to content