شهردار اقبالیه : امروزه یکی از دغدغه های تیم مدیریت شهری برآورده کردن خواسته های شهروندان است.

آغاز عملیات بتن ریزی فونداسیون در پروژه سالن چند منظوره پارک بانوان
اولین چمن مصنوعی زمین فوتبال در شهر اقبالیه احداث می شود.

میکائیل سلمانی ، شهردار اقبالیه با اشاره به اینکه  امروزه یکی از دغدغه های تیم مدیریت شهری برآورده کردن خواسته های شهروندان و ایجاد فضای مناسب شهری برای آن ها است، خاطر نشان شد : مجموعه شهرداری اقبالیه برای ایجاد آرامش و نشاط شهروندی به همراه سلامت شهری تمام تلاش خود را به کار می گیرد.

امکان ثبت دیدگاه بسته شده است

Skip to content