بازدید میدانی رئیس و نایب رئیس شورای اسلامی،شهردار و رییس کلانتری ۲۰ اقبالیه از محل استقرار کیوسک انتظامی