دیدار رئیس شورای اسلامی و شهردار اقبالیه با مدیر و کارکنان بهزیستی شهر اقبالیه

تشکیل ستاد برف روبی شهرداری اقبالیه
عملیات پل گذاری و آزادسازی کوچه های خیابان شهید مدنی

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر اقبالیه: بیگدلی رئیس شورای اسلامی شهر گفت: خدمت در بهزیستی جز اعمال باقیات و صالحات برای افراد می باشد، خدمت به مددجویی که کسی به جز خدا را ندارد افتخار بزرگی است.

فرجی شهردار اقبالیه نیز با اشاره به اقداماتی که مدیریت شهری اقبالیه برای برخورداری جامعه هدف بهزیستی این شهر از خدمات شهری در دستور کار دارد، گفت: خدمت در سازمان بهزیستی کار بسیار ارزشمندی است و کارکنان بهزیستی می بایست قدر خدمت به مددجویان را بدانند و به شغل خود افتخار کنند.

امکان ثبت دیدگاه بسته شده است