گزارش تصویری از بازدید میدانی سرپرست شهرداری ، نایب رئیس شورای اسلامی،معاون عمرانی شهرداری،رئیس پلیس راهور شهر به همراه سرهنگ دالوندی فرمانده راهنمایی و رانندگی شهرستان قزوین جهت بررسی و اصلاح هندسی بریدگی و دسترسی محلی بلوار امام خمینی (ره) شهر از اهداف راهبردی این اصلاح هندسی روان سازی ترافیک در این محور و ساماندهی و انتقال دست فروشان و وانت بار های سیار به حاشیه ی شهر بود.