افزایش تعداد ۶۰ عدد مخازن مکانیزه جمع آوری زباله در شهر

جلسه شهردار با واحد خدمات شهری ، فضای سبز و آتش نشانی شهرداری برگزار شد
جلسه شورای فرهنگ عمومی شهر اقبالیه

 

✍️ به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر اقبالیه: مهندس سلمانی شهردار اقبالیه گفت: به منظور ارائه خدمات پاکیزگی و نظافت شهری برای شهروندان در سطح شهر و حفظ آراستگی چهره شهر، شهرداری با مبلغ ۲۴۰ میلیون تومان خریداری تعداد ۶۰ عدد مخزن مکانیزه جمع آوری زباله و توزیع آنها در سطح شهر بسته به نیاز محلات خدمتی دیگر در زمینه ی امور خدماتی و تنظیف شهری در نظر گرفت.

سلمانی افزود: مخازن مکانیزه را یکی از مهمترین تجهیزات نظافت شهری دانست چرا که در صورت استفاده صحیح و به موقع شهروندان از آنها برای دور انداختن زباله های خانگی مانع از پراکندگی و انباشته شدن زباله در اطراف معابر و در مسیرهای تردد شهروندان خواهد شد

امکان ثبت دیدگاه بسته شده است

Skip to content