17/01/1403

اولین جلسه شهردار با پرسنل شهرداری اقبالیه در سال 1403

✍️به گزارش واحد روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر اقبالیه : با شروع سال جدید،اولین جلسه مهندس سلمانی با معاونت،مسئولین و پرسنل شهرداری در سال […]
11/07/1402

دوره های آموزشی شهرداری اقبالیه درسال 1402

الف / عنوان دوره های آموزشی اجرا شده در6 ماهه اول 1 آموزش سامانه ثبت اطلاعات قرارادها 9 دوره آموزش اصول ومبنای برنامه ریز شهری 2 […]
Skip to content