جلسه مشترک رئیس شورای اسلامی، شهردار اقبالیه، مسئولین و کارشناسان واحد املاک و حقوقی با معاون اداری مالی ثبت اسناد استان، مدیر منطقه دو ثبت اسناد و معاون امور اراضی

گزارش تصویری از فضا سازی سطح شهر به مناسبت گرامیداشت روز کارگر، روز معلم و شب های پرفیض قدر
درختان شکسته شده ناشی از تند باد شب های گذشته، جمع آوری شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر اقبالیه: جلسه مشترک رئیس شورای اسلامی، شهردار اقبالیه، مسئولین و کارشناسان واحد املاک و حقوقی با معاون اداری مالی ثبت اسناد استان، مدیر منطقه دو ثبت اسناد و معاون امور اراضی برگزار و در خصوص مسائل مربوط به اسناد شهر اقبالیه بحث و تبادل نظر نمودند.

در پایان مقرر گردید جلسه ای بین شهرداری و امور اراضی روز پنجشنبه هفته ی جاری در سازمان امور اراضی در راستای رسیدگی و تعاملات و همکاری لازم جهت تسریع مشکلات مالکین اراضی شمالی برگزار گردد.

امکان ثبت دیدگاه بسته شده است