جلسه مشترک حجت اسلام فاطمیان امام جمعه شهر، رئیس و اعضای شورای اسلامی، شهردار اقبالیه با رئیس اداره آب و فاظلاب و نمایندگان کشاورزان جهت بررسی و رفع مشکلات آب شرب و کشاورزی در دفتر جلسات شورای اسلامی(شهید شیری) برگزار شد.