لوله کشی گاز جهت انشعاب گاز کارخانه آسفالت توسط واحد عمرانی