جناب آقای غلامرضا فرجی

سرپرست شهرداری شهر اقبالیه


اینجانب در مقام سرپرست شهرداری شهر اقبالیه تمام تلاش خود را در به کارگیری دانش و تجربه خود و انتخاب همکاران و مدیران پاکدست را با تکیه بر مشارکت مردم، بهره‌مندی از خرد جمعی و کارشناسی در جهت نیل به اهداف و برنامه‌های توسعه پایدار شهر به کار خواهم بست . همچنین بر شفافیت در اقدامات، پاسخگویی به افکار عمومی و توجه به جریان آزاد اطلاعات اهتمام ورزیده و ارتقاء جایگاه شورا و اجرای کامل مصوبات قانونی و پذیرش نظارت و عدالت در توزیع منابع، رعایت صرفه و صلاح و آبادانی شهر را سرلوحه فعالیت‌های خود و همکارانم قرار خواهم داد.


درباره شهردار ارتباط با شهردار درخواست ملاقات مردمی