۲۵/۰۵/۱۳۹۷

آگهی دعوت به مشارکت در بهره‌برداری از کارخانه آسفالت شهرداری اقبالیه

به آگاهی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای تخصص ، تجربه و سابقه مرتبط می رساند ، شهرداری اقبالیه در نظر دارد از طریق مشارکت به […]
۲۲/۰۲/۱۳۹۷

آسفالت معابر