25/05/1397

آگهی دعوت به مشارکت در بهره‌برداری از کارخانه آسفالت شهرداری اقبالیه

به آگاهی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای تخصص ، تجربه و سابقه مرتبط می رساند ، شهرداری اقبالیه در نظر دارد از طریق مشارکت به […]
22/02/1397

احداث پارک

22/02/1397

آسفالت معابر

Skip to content