بازسازی جداول معابر سطح شهر اقبالیه – شهریور 1398

تجدید مناقصه پیاده روسازی قدس و مدنی و میرزاکوچک خان
مناقصه واگذاری امور خدمات شهری- شهریور1398

ثبت نام و دریافت اسناد مناقصه

 

 

موضوع مناقصه:بازسازی جداول معابر سطح شهر اقبالیه

موضوع : مناقصه عمومی یک  مرحله ای

1- موضوع مناقصه : بازسازی جداول معابر سطح شهر اقبالیهمطابق نقشه های مصوب شامل دیتایل های اجرائی پیوست توسط شرکتهای واجد شرایط و دارای  حداقل رتبه 5 ابنیه یا راه

2 – شرح مختصری ازاجرای کامل بازسازی جداول معابرسطح شهر بر اساس فهرست بهای  ابنیه سال  98، و ساير كارهاي مرتبط، مطابق با مشخصات فنی، نقشه های اجرائی و سایر اسناد و مدارک پیمان.

3- محل اجراي كار : استان قزوین- شهر اقبالیه

4- مبلغ برآورد به ريال : برآورد اجرای کار 5.257.257.038   ريال بوده که بر اساس فهرست بهای ابنیه سال 98 برآورد گرديده است.

5- مدت اعتبار پیشنهاد قیمت پیمانکاران سه ماه می باشد .

مدت اعتبار تضمينهاي فوق بايد حداقل سه ماه پس از تاريخ افتتاح پيشنهادها بوده و براي سه ماه ديگر نيز قابل تمديد

باشد و علاوه بر آن ضمانتنامه هاي بانكي نيز بايستي طبق فرمهاي مورد قبول دستگاه مناقصه گزار تهيه و تسليم گردند.

ماده 18آیین نامه مالی شهرداریها (25 درصد پیمان)شهرداری می تواند حداکثر نسبت  به افزایش یا کاهش 25% موضوع پیمان اقدام نماید  .

6- مدت اجراي كار : مدت اجرای کار از زمان تحویل زمین شش(6) ماه  تقويم شمسي می‌باشد .

7- كارفرما :  شهرداری اقبالیه

8- دستگاه مناقصه گزار : شهرداری اقبالیه

 

    

 

 

ثبت نام و دریافت اسناد مناقصه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا عبارت امنیتی زیر را وارد نمایید *