هشتادو دومین جلسه شورای اسلامی شهر اقبالیه
تاسیس هر نوع محل کسب و اشتغال به هر نوع کار فنی، مستلزم داشتن پروانه مربوط به آن است.

✅ علف زنی،نظافت وتشک درختان مدافعان حرم

✅ نصب پروژکتور و روشنایی محل اقامه نماز مغرب و عشا

✅ قیم گذاری درختان خیابان ابوترابی

✅ نصب میز تنیس پارک ولیعصر (عج)

✅ نصب نرده های محافظ بالای سرویس های بهداشتی پارک ارکیده

✅ علف زنی پارک مدافعان حرم وهرس درختان پارک مسافر

امکان ثبت دیدگاه بسته شده است