گزارش تصویری از حضور پرشور نوجوانان شهر اقبالیه در مراسم پویش «سلام فرمانده»
گزارش تصویری از ترمیم و بازسازی جداول نهرهای خیابان شهید چمران کوچه بهار ۴ و خیابان شهید مدنی توسط واحد عمرانی شهرداری

امکان ثبت دیدگاه بسته شده است