گزارش تصویری از مناسب سازی محوطه مزار شهدای گمنام توسط واحد عمرانی