گزارش تصویری از ادامه عملیات لکه گیری آسفالت در سطح شهر توسط واحد عمرانی شهرداری