گزارش تصویری از ادامه عملیات محوطه سازی پارک بانوان توسط واحد عمرانی شهرداری