آماده سازی و زیرسازی معابر خیابان‌ و کوچه‌های باغ عمران

چهل و چهارمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر اقبالیه با ریاست شیخ محمد رضایی ، اعضای شورای اسلامی و سرپرست شهرداری در سالن جلسات (شهید شیری) برگزار شد.
اجرای لکه گیری آسفالت کوچه های سطح شهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر اقبالیه: مهندس نظامی با اشاره به اجرای عملیات مناسب سازی معابر خیابان های این منطقه گفت: در راستای تأمین رفاه، آسایش و جلب رضایتمندی شهروندان، به منظور اجرای زیرساخت های اصولی معابر، عملیات زیرسازی و آماده سازی معابر باغ عمران در حال انجام است.

امکان ثبت دیدگاه بسته شده است