گزارش تصویری از انتقال آب شرب به پارک شهید رجایی در ورودی شهر توسط واحد فضای سبز شهرداری

Skip to content