بازدید میدانی مهندس سلمانی شهردار به همراه معاونت خدمات شهری ، مسئول واحد عمرانی ،خدمات شهری و فضای سبز از پارک و میدان ولایت

اضافه شدن یک دستگاه خودرو پیشرو به ناوگان آتش نشانی
اولین جلسه کارگروه توسعه مدیریت شهرداری

بازدید میدانی مهندس سلمانی شهردار به همراه معاونت خدمات شهری ، مسئول واحد عمرانی ،خدمات شهری و فضای سبز از پارک و میدان ولایت

امکان ثبت دیدگاه بسته شده است

Skip to content