اولین چمن مصنوعی زمین فوتبال در شهر اقبالیه احداث می شود.

شهردار اقبالیه : امروزه یکی از دغدغه های تیم مدیریت شهری برآورده کردن خواسته های شهروندان است.
خرید 60 عدد مخزن زباله

مهندس سلمانی شهردار اقبالیه عنوان کرد: اولین زمین چمن مصنوعی فوتبال شهر به مساحت 8100 متر مربع و با اعتباری بالغ بر 40 میلیارد ریال احداث می شود .

امکان ثبت دیدگاه بسته شده است

Skip to content