گزارش تصویری از فضاسازی سطح شهر به مناسبت هفته بسیج توسط شهرداری