مالکین محترم به منظور تبدیل رای تخریب به جریمه حسب شرایط مندرج در قانون، در اسرع وقت به شهرداری اقبالیه مراجعه نمایید.

پیام تبریک شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر اقبالیه به مناسبت روز پاکبان
تبریک شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر اقبالیه به مناسبت هفته قوه قضائیه

بر اساس بند (ت) تبصره 6 قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و به منظور تعیین تکلیف ساختمان‌ها و مستحدثاتی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه در محدوده شهرها ساخته شده و تا قبل از پایان سال ۱۴۰۰ پرونده آنها در کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها طرح و منجر به صدور رأی قطعی گردیده است، در صورت تمایل مالکین محترم به منظور تبدیل رای تخریب به جریمه حسب شرایط مندرج در قانون، در اسرع وقت به شهرداری اقبالیه مراجعه نمایید.
با عنایت به محدودیت زمانی اشاره شده در قانون، مسئولیت عدم مراجعه بر عهده مالکین محترم می‌باشد.

✍️ روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر اقبالیه

Skip to content