جلسه بررسی فرصت های سرمایه گذاری در شهرهای اقبالیه، محمودآباد، کوهین و سیردان در دفتر امور شهری و شوراهای استانداری قزوین برگزار گردید.

افتتاح ساختمان پلیس راهور در شهر اقبالیه
اهتمام شهروندان به پرداخت عوارض شهری، بهترین راهکار رشد پروژه های عمرانی

✔️این جلسه با حضور نمایندگان و شهرداران شهرهای مذکور و به ریاست مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری برگزار گردید.

✔️در این جلسه پس از بررسی مسائل مقرر گردید شهرداران حاضر در جلسه ‌طرح های سرمایه‌گذاری خود را جهت بررسی و پیگیری در کارگروه تسهیلات استانداری ارائه نمایند.

امکان ثبت دیدگاه بسته شده است

Skip to content