31/01/1401

گزارش تصویری از جدول گذاری محوطه پارک بانوان توسط واحد عمرانی شهرداری

سه شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۱ ✍ روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر اقبالیه
31/01/1401

گزارش تصویری از ادامه عملیات لکه گیری آسفالت سطح شهر و محوطه مرکز بهداشت توسط واحد عمرانی شهرداری

سه شنبه فروردین ۱۴۰۱ ✍ روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر اقبالیه
28/01/1401

فرماندار قزوین : ما مردم شریف و شهید پرور شهر اقبالیه را به دینداری، فداکاری و صبوری می شناسیم.

کاظمی گفت: ما مردم شریف و شهید پرور شهر اقبالیه را به دینداری، فداکاری و صبوری می شناسیم و بارها توفیق دیدار با مردم شریف این […]
21/01/1401

گزارش تصویری از خاکبرداری معابر زمین های باغ عمران جهت زیرسازی و جدول گذاری توسط واحد عمرانی شهرداری

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر اقبالیه
17/01/1401

جلسه پورقاسم سرپرست و معاون اداری مالی شهرداری با رییس اداره محیط زیست شهرستان قزوین در راستای آموزش ، فرهنگ سازی و ساماندهی پسماند شهر در دفتر شهردار برگزار و در خصوص موضوعات بحث و گفتگو کردند.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر اقبالیه
17/01/1401

گزارش تصویری از استمرار عملیات آماده سازی و اجرای لکه گیری آسفالت در سطح شهر توسط واحد عمرانی شهرداری

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر اقبالیه
16/01/1401

پاسخگویی به سامانه ۱۳۷ در راستای مشارکت شهروندان در اداره شهر

سرپرست شهرداری از مشارکت شهروندان در اداره شهر با ثبت درخواست های خود در سامانه ۱۳۷ و پاسخگویی مدیران و مسئولین شهرداری  اقبالیه به پیام های […]
16/01/1401

گزارش تصویری از ادامه عملیات لکه گیری آسفالت در سطح شهر توسط واحد عمرانی شهرداری

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر اقبالیه
16/01/1401

گزارش تصویری از استمرار آماده سازی کوچه های نیلوفر در خیابان پاسداران جهت لکه گیری آسفالت توسط واحد عمرانی شهرداری

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر اقبالیه