ردیف نام  پروژه پیمانکار شماره قررداد تاریخ قرارداد مدت پیمان مبلغ قرارداد (ریال) پیشرفت فیزیکی مبلغ کارکرد (ریال)
1 جمع آوری زباله های سایت پسماند اجاره بولدوزر فاکتوری . 16روز 1,600,000,000 100% 1600000000
2 زیرسازی مسیر راه آهن وانتهای چمران وخیابان امام رضا اجاره گریدر فاکتوری . 10روز 800,000,000 100% 800.000.000
3 لکه گیری آسفالت معابر اکیپ لکه گیری (4فاکتور) فاکتوری . 70روز 3.200.000.000 100% 3.200.000.000
4 کفسازی استخر پارک خانواده احمد ستاری فاکتوری . 15روز 800,000,000 100% 800,000,000
5 پیاده رو سازی معابر سطح شهر اقبالیه (خیابان آزادگان وپاسداران ) ارشیاساز گستر کاسپین مهر 401/6723 1401/06/01 10ماه 41,558,833,463 100% 41,558,833,463
6 روسازی معابر سطح شهر (خیابان مدنی و بهداشت و مهندس و هشت بهشت )  اقبال بنای لوتوس 401/6724 1401/06/01 4ماه 80,369,273,639 100% 80,369,273,639
7 بازآفرینی جداول سطح شهر و خیابان مدنی نوروز علی ستاری 401/8701 1401/07/10 6ماه 14,483,333,561 100% 14,483,333,561
8 تکمیل باغ عمران  پویا سازان کلبه راه 401/6734 1401/06/01 6ماه 114,152,816,488 90% 102,737,534,839
9 آماده سازی زمین های جهاد کشاورزی  گذر ابنیه کاسپین 401/9929 1401/8/2 6ماه 51,419,695,485 70% 35,993,786,840
10 احداث ساختمان امام جمعه  پایاب طرح منتخب 401/9789 1401/7/30 4ماه 5,316,504,264 100% 5,316,504,264
11 آزمایشگاه مکانیک خاک مکانیک خاک استان 401/2247 1401/3/1 12ماه 1,821,137,955 100% 1,821,137,955
12 طراحی معبر خیابان امام راه وترافیک اطلس 401/11820 1401/9/3 4ماه 1,860,000,000 80%
13 طراحی سایت پسماند پارس شهر پایدار البرز 401/16625 1401/11/30 2ماه 1,736,200,000 100% جهت مجوز به شورا ارسال گردیده است
14 اجرای روکش آسفالت خیابان امام  اقبال بنای لوتوس 402/4939 1402/4/5 3ماه 7,320,000,000 100% 7320000000
15 اجرای تراش آسفالت خیابان امام (ره)  اقبال بنای لوتوس 402/4695 1402/4/1 1ماه 6,600,000,000 100% 6600000000
16 اجرای کانال خیابان معاد  اقبال بنای لوتوس 402/4871 1402/4/4 3ماه 6,000,000,000 درحال اجرا
17 خرید مصالح آسفالت سخت کوشان آبیک 402/5864 1402/4/20 2ماه 6,829,200,000 100% 6,829,200,000
18 بازآفرینی ساختمان شورای حل اختلاف آقای رمضانی فاکتوری 1ماه 5,000,000,000 100% 5.000.000.000
19 اجرای میدان شهید شیری پایاب طرح منتخب 402/38 1402/1/6 2,558,183,420 100% 2,558,183,420
20 اجرای کارهای باقی مانده میدان ولایت بنیان سازه رایکا 16148/401 1401/11/19 4ماه 8,000,000,000 100% 5,600,000,000
21 طراحی پارک بانوان به صورت فاکتوری %50 انجام شده
22 بازطراحی پارک معلم به صورت فاکتوری 640,000,000 100% 640,000,000
23 پیگیری به روزرسانی برق رسانی به باغ عمران دردست اقدام
24 پیگیری به روزرسانی آب رسانی به باغ عمران دردست اقدام
25 خدمات مشاوره درحوزه ی عمرانی برج وباروی قزوین 401/18709 1401/12/28 12ماه 1,080,000,000
26 تکمیل پارک خانواده گذر وابنیه کاسپین 402/9002 1402/6/9 8ماه 174,023,965,265 1% 1,740,239,653
27 بازآفرینی محله اکبرآباد  ارشیا ساز گستر کاسپین مهر 402/6723 1402/06/01 1ماه 13,489,494,374 90% 12,140,544,937
28 لکه گیری جداول سطح شهر نوروز علی ستاری 402/8486 1401/04/31 9ماه 11,291,108,864 80% 9032887091
29 خرید دیوارپارک بانوان فولاد بتن نیایش 402/5375 1402/4/13 2ماه 6,345,000,000 100% 6,345,000,000
30 آزمایشگاه مکانیک خاک نام آوران خاک وپی 402/6068 1402/4/24 12 5,109,389,878 40% 2,043,755,951
31 بازسازی پارک ولایت نوروز علی ستاری 402/8192 1402/5/29 4 11,418,413,472 10% 1,141,841,347
32 خرید مصالح کارخانه آسفالت سخت کوشان آبیک 402/8382 1402/5/31 2ماه 9,990,750,000 100% 9,990,750,000
33 حفاری چاه فاضلاب
سرویس بهداشتی پارک مسافر
به صورت فاکتوری 800,000,000 100% 800000000
34 رنگ آمیزی ساختمان قدیم
شورای حل اختلاف وشهرداری
به صورت فاکتوری 600,000,000 100% 600000000
35 اجرای نگهبانی پارک بانوان آشیان افراز عمران سپهر 402/8392 1402/5/31 2ماه 8,215,462,554 30% 2,464,638,766
36 اجرای جدول خیابان عارف 26 امانی 50%
37 اجرای لکه گیری آسفالت
به صورت دستمزدی
آقای رمضانی 402/7038 1402/5/9 20روز 1,160,000,000 100% 1,160,000,000
38 اجرای دیوار پارک بانوان فولاد بتن نیایش 402/5375 1402/4/13 2ماه 1,160,000,000 100% 1,160,000,000
39 جدولگذاری جنب دیوار سپاه احمد ستاری فاکتوری 2,000,000,000 100% 2,000,000,000
40 خرید کفپوش وجدول
جهت بهسازی محله اکبرآباد
شرکت خانمان 402/7983 1402/5/25 1ماه 8,700,000,000 100% 8,700,000,000
41 روکش آسفالت معابر سطح شهر  ارشیاساز گستر کاسپین مهر 402/8369 1402/05/31 3ماه 13,489,494,374 80% 8,093,696,624

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا عبارت امنیتی زیر را وارد نمایید *

Skip to content