درآمدها هزینه ها بدهی و کسورات
درآمدعمومی و ارزش افزوده 730,388,447,087 حقوق ودستمزد 147,379,969,768 بستانکاران 111,274,417,761
عوارض اختصاصی 6,441,180,012 استفاده ازکالا و خدمات 154,743,902,652 کسورات قانونی بیمه و… 18,018,700,756
موسسات انتفاعی شهرداری

 

4,001,745,258 کمک به اشخاص حقوقی و … 9,152,383,000 سپرده انجام کار 66,383,154,269
درآمدحاصله از وجوه شهرداری

 

3,769,148,484 کمک هزینه های رفاهی و … 56,094,349,516 سپرده شرکت درمناقصه مزایده 1,393,361,747
کمکهای اعطایی دولت

 

2,438,830,000 دیون و هزینه متفرقه حق سنوات  وآراء محاکم … 12,308,920,148 سپرده حسن انجام تعهدات 5,758,019,559
اعانات وکمک ها

 

18,531,849,715 هزینه های عمرانی 286,379,846,843    
منابع حاصل ازدارایی سرمایه ای

 

120,666,981,850        
جمع وصولی

 

886,238,182,406 جمع هزینه محقق یافته 666,059,371,927 جمع 202,827,654,092

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا عبارت امنیتی زیر را وارد نمایید *

Skip to content