عملکرد سازمان حمل و نقل ، شش ماهه اول 1402

ردیف شرح عملکرد 1 ساخت 10 واحدتجاری درمرکزمعاینه فنی جهت ایجاددرآمدپایداربرای سازمان با اعتباری بالغ بردومیلیاردتومان وارزش افزوده بالغ بر200میلیاردریال 2 ساماندهی و اورهال جایگاه CNG […]

عملکرد سازمان حمل و نقل در سال 1401

برای مشاهده گزارش عملکرد سازمان حمل و نقل در سال 1401 اینجا کلیک کنید.
Skip to content