گزارش عملکرد واحد قراردادها در سال 1401

برای مشاهده جزییات عملکرد واحد قراردادها اینجا کلیک کنید.

عملکرد واحد درآمد در سال 1401

عنوان ماه در سال 1401  مبلغ نقدی  مبلغ دریافت چک  جمع کل فروردین            5,030,920,398           2,717,799,955             7,748,720,353 اردیبهشت            8,067,758,212           1,316,614,750             9,384,372,962 […]

عملکرد سازمان حمل و نقل در سال 1401

برای مشاهده گزارش عملکرد سازمان حمل و نقل در سال 1401 اینجا کلیک کنید.

اقدامات فرهنگی در سال 1401

برای مشاهده گزارش تصویری اقدامات فرهنگی صورت گرفته در سال 1401 اینجا کلیک کنید.

عملکرد واحد عمرانی در سال 1401

عملکرد حوزه شهردار 1401

برای مشاهده گزارش تصویری اقدامات حوزه شهردار اینجا کلیک کنید.

عملکرد واحد خدمات شهری 1401

گزارش عملکرد واحد خدمات شهری شهرداری اقبالیه در سال 1401 ردیف نوع عملکرد  1 عملیات حفظ و نگهداری شامل: تنظیف ، رفت و روب پاکسازی و […]

آمار و اطلاعات مربوط به پروانه های ساختمانی صادره شهرداری اقبالیه

  آمار و اطلاعات مربوط به پروانه های ساختمانی صادره شهرداری اقبالیه سال تعداد پروانه صادره تعداد واحد  متراژ مسکونی متراژ تجاری متراژ اداری متراژ صنعتی […]
Skip to content