عملکرد واحد قراردادها ، شش ماه اول 1402

قراردادها   ردیف شماره قرارداد تاریخ قرارداد پیمانکار عنوان پروژه مبلغ پیمان(ریال) مدت پیمان 1 402/38 1402/01/06 پایاب طرح منتخب اجرای کارهای باقیمانده محوطه داخلی میدان […]

گزارش عملکرد واحد قراردادها در سال 1401

برای مشاهده جزییات عملکرد واحد قراردادها اینجا کلیک کنید.
Skip to content