تکمیل و راه‌اندازی پروژه ایستگاه سیستم های اندازه گیری جریان ( میترینگ)، کارخانه آسفالت