شروع عملیات لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر خیابان نبوت کوچه کوثر (۶) توسط واحد عمرانی شهرداری