گزارش تصویری از آغاز عملیات پروژه آماده سازی خیابان‌ها و کوچه‌های باغ عمران