20/07/1402

عملیات جدول گذاری وبهسازی جداول قدیمی سطح شهر

عملیات جدول گذاری وبهسازی جداول قدیمی سطح شهر در راستای بهسازی و ساماندهی معابر و هدایت آبهای سطحی ازابتدای سال جاری دردستور کار شهرداری قراردارد . […]
20/07/1402

لکه گیری و بهسازی معابر اصلی و فرعی

عملیات لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر به منظور مناسب سازی سطح خیابان ها ، رفع نواقص موضعی ، جلوگیری از گسترش خرابی روسازی آسفالت‌ها و […]
20/07/1402

آماده سازی اراضی جهاد کشاورزی

آماده سازی اراضی جهاد کشاورزی واقع در ورودی شهراقبالیه از سال ابتدای جاری در دستور کار واحد عمرانی قرار گرفته و در این خصوص شهرداری قراردادی […]
20/07/1402

میدان ولایت شهراقبالیه

میدان ولایت شهراقبالیه با مساحتی در حدود 3400 مترمربع درمسیر مواصلاتی غرب کشور و در ورودی شهراقبالیه قرار گرفته و از سال 1399 این شهرداری نسبت […]
20/07/1402

آماده سازی اراضی باغ عمران شهراقبالیه

آماده سازی اراضی باغ عمران شهراقبالیه به مساحت کلی 114 هکتارپس از الحاق به محدوده طرح و تفکیک این اراضی از سال 1395 در دستورکار واحد […]
20/07/1402

ساخت پارک بانوان شهر اقبالیه

پروژه ساخت پارک بانوان شهر اقبالیه با توجه به درخواست های مردمی و تکریم بانوان شهر، ازابتدای سال 1402با اختصاص ردیف بودجه مشخص واعتباری بالغ بر […]
20/07/1402

کفپوش گذاری و پیاده روسازی معابر شهر

  با عنایت به لزوم ساماندهی و توجه به وضعیت پیاده رو‌های شهری به منظور ارتقای سلامت روان شهروندان ، در سال جاری کفپوش گذاری و […]
20/07/1402

زیرسازی ، تراش و روکش آسفالت معابر سطح شهر

درراستای اجرای نهضت آسفالت و با هدف تحقق خواسته های شهروندان ، اصلاح چهره شهر ، تسهیل درتردد وسایل نقلیه و آرامش وآسایش شهروندان شهرداری اقبالیه […]
Skip to content