بازدید میدانی مهندس نظامی سرپرست شهرداری ، مهندس حیدری نایب رئیس شورای اسلامی شهر،سرهنگ حسنپور رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان قزوین ، ابراهیمی کارشناس پلیس راهور اقبالیه جهت بررسی و رفع مشکل دوربرگردان خیابان امام خمینی (ره) نرسیده به میدان ولایت