تجدید مناقصه واگذاری امور خدمات شهری

تجدید مناقصه واگذاری امور خدمات شهری
مزایده فروش بیست ودو قطعه زمین با کاربری مسکونی- صنعتی

 

موضوع تاریخ دریافت اسناد محل دریافت اسناد آخرین مهلت تحویل اسناد زمان باز گشایی
تجدید مناقصه واگذاری امور خدمات شهری ازمورخ 99/04/31 تا 1399/05/06 سامانه ستاد 1399/05/19

ساعت 14

1399/05/20 ساعت 12:00

 

شهرداری اقبالیه درنظردارد بر اساس مجوز شماره 141/5/ش مورخ 26/03/1399شورای اسلامی شهر اقبالیه رفت و روب وجمع آوری و حمل پسماند و … و سایر امورات مرتبط با تنظیف را با شرایط مشروح ذکر شده به پیمانکار واجد شرایط (دارای صلاحیت از اداره کار و امور اجتماعی ) واگذار نماید. شایسته است ضمن بررسی و بازدید از مکان های مورد نظر نازلترین قیمت خود را طبق فرم پیشنهاد قیمت ، بدون قلم خوردگی همراه با مدارک(اساسنامه ، رتبه بندی ، تاییدیه صلاحیت شرکت از اداره کار)خود در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir بار گذاری نماید.

مدّت انجام کارباتوجه به آگهی درج شده در روزنامه یکسال شمسي ازتاریخ عقد قرارداد با تحویل محدودۀ پیمان میباشد.

اعتبار 59.287.295.848 ریال بصورت سالیانه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا عبارت امنیتی زیر را وارد نمایید *