مزایده 6 قطعه زمین شهر اقبالیه

مناقصه خرید بیمه نامه
مناقصه عملیات حفظ و نگه داری فضای سبزشهر اقبالیه

آگهی مزایده عمومی

شهرداري اقباليه در نظر دارد در راستای اجرای مصوبه های شورای محترم اسلامی شهر اقبالیه  به شماره 729/5/ش مورخ 25/09/1397 و شماره 856/5/ش مورخ 30/11/1397 شش (6) قطعه از املاک خود واقع در شهر اقبالیه را طبق مشخصات ذکرشده درجدول ذیل  از طريق مزایده عمومي به فروش رساند .  لذا شركتها و افراد حقیقی و حقوقی واجد الشرايط ميتوانند ازتاریخ انتشار آگهي جهت دریافت اسناد فراخوان به امور قراردادهای شهرداری اقبالیه مراجعه نمایند. مهلت تحویل اسناد فراخوان حداکثر ده روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد فراخوان می باشد شرکت کنندگان در ساعات اداري پيشنهادات خود را به دبير خانه شهرداري اقبالیه تسليم نمايند.

ثبت‌نام و دریافت اسناد مزایده

پیگیری کدرهگیری

ردیف آدرس شماره قطعه مساحت کاربری قیمت پایه کل کارشناسی – ریال پنج درصد مبلغ سپرده شرکت در مزایده – ریال
1 زمینهای عزیزی بر کانال 13 44/186 مسکونی با قابلیت تبدیل به تجاری 2.983.040.000 149.152.000
2 خیابان چهارده معصوم هفت کوچه بعد از خیابان دکتر شریعتی 228 205 مسکونی 676.500.000 33.825.000
3 خیابان چهارده معصوم هفت کوچه بعد از خیابان دکتر شریعتی 229 150 مسکونی 495.000.000 24.750.000
4 خیابان چهارده معصوم هفت کوچه بعد از خیابان دکتر شریعتی 230 150 مسکونی 495.000.000 24.750.000
5 خیابان چهارده معصوم هفت کوچه بعد از خیابان دکتر شریعتی 231 150 مسکونی 495.000.000 24.750.000
6 خیابان چهارده معصوم هفت کوچه بعد از خیابان دکتر شریعتی 236 150 مسکونی 495.000.000 24.750.000

 

ثبت‌نام و دریافت اسناد مزایده

پیگیری کدرهگیری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا عبارت امنیتی زیر را وارد نمایید *