مزایده فروش سی و یک قطعه زمین با کاربری تجاری و مسکونی شهر اقبالیه

فروش 10 دستگاه از خودروهای مستهلک شهرداری اقبالیه
آگهی مزایده 3 دستگاه خودرو

ثبت نام و دریافت اسناد مزایده

پیگیری کدرهگیری

موضوع مزایده: فروش سی و یک قطعه زمین با کار بری تجاری و مسکونی به شرح جدول ذیل و پیوست نقشه می باشد.

امکان دریافت اسناد مزایده تا آخر وقت اداری تاریخ 1397/08/21 می باشد.

    ردیف آدرس شماره قطعه مساحت کاربری قیمت پایه کل کارشناسی – ریال پنج درصد مبلغ سپرده شرکت در مزایده – ریال
1 انتهای خیابان امام رضا (ع) معروف به بهداشت 8 211.42 مسکونی 887,964,000 44,398,200
2 انتهای خیابان امام رضا (ع) معروف به بهداشت 9 214.88 مسکونی 902,496,000 45,124,800
3 انتهای خیابان امام رضا (ع) معروف به بهداشت 11 338.25 مسکونی 7,441,500,000 372,075,000
4 انتهای خیابان امام رضا (ع) معروف به بهداشت 12 237.07 مسکونی 3,793,120,000 189,656,000
5 خیابان چمران معروف باغ سررشته داری 2 203.71 مسکونی 1,018,550,000 50,927,500
6 خیابان چمران معروف باغ سررشته داری 3 166.37 مسکونی 831,850,000 41,592,500
7 اقبالیه باغ عمران بر گذر 24 متری 12 230 مسکونی 1,150,000,000 57,500,000
8 اقبالیه باغ عمران بر گذر 30 متری 241 523 مسکونی 2,353,500,000 117,675,000
9 اقبالیه باغ عمران بر گذر 30 متری 294 230 مسکونی 805,000,000 40,250,000
10 اقبالیه باغ عمران بر گذر 30 متری 295 230 مسکونی 805,000,000 40,250,000
11 اقبالیه باغ عمران بر گذر 30 متری 296 230 مسکونی 805,000,000 40,250,000
12 اقبالیه باغ عمران بر گذر 30 متری 297 230 مسکونی 805,000,000 40,250,000
13 اقبالیه باغ عمران بر گذر 30 متری 298 230 مسکونی 805,000,000 40,250,000
14 اقبالیه باغ عمران بر گذر 30 متری 299 230 مسکونی 805,000,000 40,250,000
15 اقبالیه باغ عمران بر گذر 30 متری 300 230 مسکونی 805,000,000 40,250,000
16 اقبالیه باغ عمران بر گذر 24 متری 330 358 مسکونی 1,253,000,000 62,650,000
17 اقبالیه باغ عمران بر گذر 24 متری 344 292.88 مسکونی 1,025,080,000 51,254,000
18 اقبالیه باغ عمران بر گذر 30 متری 555 106.26 مسکونی 425,040,000 21,252,000
19 اقبالیه باغ عمران بر گذر 30 متری 1660 373.95 مسکونی 747,900,000 37,395,000
20 اقبالیه خ نبوت بازارچه نبوت 5 19.59 تجاری 568,110,000 28,405,500
21 اقبالیه خ نبوت بازارچه نبوت 6 19.24 تجاری 557,960,000 27,898,000
22 اقبالیه خ نبوت بازارچه نبوت 7 18.9 تجاری 548,100,000 27,405,000
23 اقبالیه خ نبوت بازارچه نبوت 8 18.55 تجاری 537,950,000 26,897,500
24 اقبالیه خ نبوت بازارچه نبوت 9 18.2 تجاری 527,800,000 26,390,000
25 اقبالیه خ نبوت بازارچه نبوت 10 17.85 تجاری 517,650,000 25,882,500
26 اقبالیه خ نبوت بازارچه نبوت 21 13.36 تجاری 387,440,000 19,372,000
27 اقبالیه خ نبوت بازارچه نبوت 32 18.59 تجاری 725,010,000 36,250,500
28 اقبالیه خ نبوت بازارچه نبوت 37 15.86 تجاری 618,540,000 30,927,000
29 اقبالیه خ نبوت بازارچه نبوت 42 13.9 تجاری 542,100,000 27,105,000
30 اقبالیه خ نبوت بازارچه نبوت 43 13.51 تجاری 526,890,000 26,344,500
31 اقبالیه خ نبوت بازارچه نبوت 44 13.12 تجاری 511,680,000 25,584,000

پیگیری کدرهگیری

 

ثبت نام و دریافت اسناد مزایده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا عبارت امنیتی زیر را وارد نمایید *